Bedrijfsfilosofie

Bij de meeste bedrijven is bijzonder veel kennis, kunde en competentie aanwezig. Er zijn echter situaties die nog net iets meer eisen. U kunt er dan voor kiezen om uw medewerkers op te (laten) leiden; indien u geen haast heeft is dat vaak de beste oplossing. Als tijd wél een rol speelt kunt u externe capaciteit inhuren.

Coning co-sultancy ondersteunt u met menskracht die:
  • over de noodzakelijke specifieke, inhoudelijke kennis beschikt om het probleem snel aan te kunnen pakken
  • binnen het bedrijf aanwezige kennis en kunde mobiliseert om extra daadkracht te creëren,
  • kundig is als coach en organisatieadviseur om een blijvende verbetering achter te laten
  • opereert vanuit MVO principes
Deze aanpak resulteert in een snelle oplossing van uw probleem in combinatie met een duurzaam, blijvend resultaat.

De feitelijke invulling qua tijdsbesteding etc. zal altijd in overleg met de klant bepaald worden, daarbij kunt u van ons maximale flexibiliteit verwachten. Uiteindelijk draait het immers maar om een ding, namelijk dat ú goed geholpen wordt.