Denktank

Wilt u geheel vertrouwelijk eens echt out of the box nadenken over een voor u belangrijk onderwerp op een resultaatgerichte manier dan is een denktank sessie van een of meerdere dagdelen het ideale instrument.

U bepaalt het onderwerp; samen bepalen wij hoe het creatieve proces wordt ingevuld, wie daaraan kunnen bijdragen en vervolgens zorgen wij voor sturing van het proces, altijd gevolgd door een professionele terugkoppeling inclusief schriftelijke vastlegging.

Het proces kan meerdere vormen aannemen; een door ons vaak gehanteerde aanpak maakt gebruik van de MindMap® methode.

Deze methode biedt voor veel situaties de juiste mix van ongestructureerd kunnen denken en dit vervolgens gestructureerd kunnen vastleggen.

Daarnaast kan er bijvoorbeeld ook met ‘associatief denken’ worden gewerkt, alsmede diverse andere werkvormen. Uiteindelijk bepaalt รบ, maar wij zullen niet nalaten een eigenwijze houding aan te nemen als wij van mening zijn dat u daar meer bij gebaat bent. Gelijkgestemde denkers heeft u immers al genoeg om u heen…