Verandermanagement

Veranderen is nooit een doel op zich maar altijd een middel om uiteindelijk uw klanten beter van dienst te zijn en tegelijkertijd uw onderneming winstgevender te maken.

De volgende methode heeft zich in de praktijk reeds meermalen bewezen als het gaat om het realiseren van een succesvol veranderingstraject:
  1. Definitie van het (kern)vraagstuk: wat moet er gebeuren om daadwerkelijk impact te genereren
  2. Structureren: welke factoren spelen een rol bij het oplossen van het vraagstuk, kunnen er al hypotheses worden opgesteld
  3. Prioriteiten stellen: toepassen van de 80/20 regel op de mogelijke invloedsfactoren om snelheid te creëren
  4. Vaststellen informatiebehoefte: welke informatie is nodig om besluiten te kunnen nemen
  5. Opzetten werkplan: wie gaat wanneer, welke informatie ophalen/genereren en in wel format is die informatie benodigd
  6. Uitvoeren werkplan: ophalen van de informatie, bewaken van de voortgang
  7. Samenhang creëren: welke informatie draagt écht bij tot oplossingen en wat is de impact en het risico van die oplossingen
  8. Keuzes maken: welke oplossingen gaat u nu kiezen, en minstens zo belangrijk: welke mogelijke oplossingen laat u dus liggen om uw resources te kunnen focussen.
  9. Implementatie: middels gedegen projectmanagement uitvoeren van de gekozen oplossing(en)
  10. Evaluatie: wat heeft het gehele traject uiteindelijk gekost en opgeleverd, zijn de oorspronkelijke doelstellingen gehaald, zijn er nieuwe inzichten ontstaan die tot verdergaande verbetering kunnen leiden