Profiel

Foto Theo Kats
 Na mijn studie Algemene Operationele Technologie aan de Noordelijke Academie voor Scheepvaart en Techniek heb ik ruime industriële ervaring opgedaan bij achtereenvolgens Akzo, Unilever en Sara Lee.

Gedurende die periode heb ik bijgedragen aan de (ver)bouw van vele productielijnen van deze bedrijven. De grote variëteit aan rollen heeft mij inzicht gebracht in vrijwel alle technische disciplines en een scala aan productietechnologiën, zoals bijvoorbeeld vacuümkristallisatie, hygienic processing, fluid bed granulatie, alsmede diverse verpakkingsmethodieken. Een flink deel van mijn projecten speelde zich bovendien af in diverse West-Europese landen, wat mij een goed gevoel voor culturele verschillen heeft opgeleverd.

Vanuit mijn brede belangstelling ben ik mij vanaf 2004 gaan bezighouden met verandermanagement in de meest brede zin van het woord. Gesteund door een opleiding bij McKinsey&Company heb ik enkele jaren als intern consultant gewerkt voor de Stegeman organisatie tijdens een ingrijpend reorganisatieproces. Mijn werkterrein behelsde met name de ontwikkeling en uitrol van een nieuwe marketingvisie, alsmede het geven van uiteenlopende strategische adviezen.

Tijdens mijn werk als consultant ben ik meer en meer overtuigd geraakt van het belang van de factor Mens in het functioneren van een organisatie en dan met name het vinden van een juiste balans tussen ratio en emotie. Om daar meer over te leren heb ik een studie Transactionele Analyse gevolgd wat me een theoretische èn praktische onderbouwing gaf om mijn toekomstige werkterrein als zelfstandig professional te kunnen definiëren: het grensvlak tussen techniek en organisatie.

Naast mijn werk en gezin besteed ik graag tijd aan het restaureren van, en uiteraard varen met, een klassiek zeiljacht uit 1959: de Flying Lady.

Tevens ben ik een fervent mountainbiker; vrijwel elke zondagochtend trek ik er voor dag en dauw met een paar vrienden op uit om de mooie omgeving van Apeldoorn al zwoegend door zand en modder te verkennen.