Productieoptimalisatie

Of het nu gaat om het rigoureus opschonen en verbeteren van de plant lay-out of het verbeteren van uw kostenstructuur: Coning zorgt voor het gestructureerd inventariseren van de knelpunten en ontwikkelen van creatieve oplossingen.

De aanpak is primair gericht op het verkrijgen van een goede projectdefinitie, om vervolgens de organisatie en beheersaspecten van het project op te zetten. Belangrijk daarbij is dat veiligheid voor mens en apparatuur tijdens het project gewaarborgd moeten zijn, en dat eventuele verstoringen tot een minimum beperkt blijven. U kunt hierbij profiteren van onze jarenlange ervaring met dit type projecten in combinatie met gedegen kennis van de toepassing van de Lean filosofie.

Ervaring leert dat door optimalisatie van de lay-out vaak 10-20% aan nuttige ruimte kan worden gewonnen, terwijl tegelijkertijd kostenbesparingen in dezelfde orde van grootte goed haalbaar zijn. Graag doen wij een vrijblijvende inventarisatie om vervolgens gezamenlijk vast te stellen wat voor u mogelijk, wenselijk en haalbaar is.

Ook bij optimalisatietrajecten hanteren wij de co-sultancy aanpak waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de reeds in uw organisatie aanwezige kennis en kunde, aangevuld met specialistische kennis uit uw of ons uitgebreide netwerk van professionals.