Projectmanagement

Projecten worden gekarakteriseerd door het feit dat ze uniek en eenmalig zijn, met een begin, een middenstuk en een eind. Het unieke karakter zorgt er voor dat de loop van een project nooit geheel voorspelbaar is en dus dat er bepaalde risico’s aan elk project kleven.

Een goede projectopzet met bijbehorende organisatie en beheersmiddelen zorgt er voor dat de risico’s geminimaliseerd worden. Door in de beginfase van een project hier goed over na te denken en de tijd te nemen bespaart u uiteindelijk veel tijd, geld en ergernis.

Tijdens de projectuitvoering moet er zo min mogelijk meer gewijzigd worden, want elke wijziging op een van de drie aspecten tijd, geld of kwaliteit is een directe aanslag op de andere twee.

Coning heeft veel ervaring met ‘Brownfield projecten’ waarbij in een bestaande omgeving c.q. infrastructuur een wijziging gerealiseerd dient te worden. Voorbeelden hiervan zijn het samenvoegen van productie-eenheden, het bijplaatsen van extra capaciteit etc. etc. Kenmerkend voor deze projecten is dat er zeer gefaseerd gewerkt moet worden om verstoring van lopende processen te minimaliseren.

Met meer dan 20 jaar ervaring in projectmanagement kunt u bij Coning terecht voor waardevol advies over hoe u een inhoudelijk goed en beheersbaar project kunt opzetten. Desgewenst kunnen wij ook het projectmanagement begeleiden danwel uitvoeren op interim basis.